Türkiye zamanını nasıl kullanıyor?

Tüm Türkiye
Kadınlar Erkekler Gençler Orta Yaşlılar Yaşlılar Evliler Bekarlar Evli ve Çocuklular Evli Çocuksuzlar
Üst Düzey Çalışanlar İşçiler Ev Kadınları Öğrenciler Emekliler Çiftçiler Çalışan Kadınlar Çalışan Erkekler Sosyal Medya Kullananlar Sosyal Medya Kullanmayanlar
    KümelerKONDA Hayat Tarzları 2018 Kümeleri

İlkini 2008’de, ikincisini 2015’te gerçekleştirdiğimiz Hayat Tarzları araştırmamızı 2018’de tekrarladık. Nisan 2018’de, Türkiye genelinde 36 il, 291 ilçe, 951 mahallede, 5793 kişi ile hanelerinde yüzyüze görüşerek gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada amacımız toplumun gündelik pratiklerine ve değerlerine daha yakından bakabilmek, toplumda son 10 yılda değişen veya değişmeyen trendleri yakalayabilmekti.

8 farklı toplumsal faktör çerçevesinde oluşturulmuş 200’e yakın soruya verilen cevaplardan ortaya kapsamlı bir toplumsal harita çıkmış oldu. Kişilerin korkuları, beklentileri, modern pratikleri, muhafazakâr pratikleri, geleneksel değerleri, dindar değerleri, modern değerleri ve laik-antilaik eksenlerinde nerede durduklarını hesaplama olanağımız oldu.

10 yıl önce gerçekleştirdiğimiz ilk Hayat Tarzları araştırmamızda bu faktörlerden yola çıkarak 9 kümeye ulaşmıştık. Bu kümelerin 10 yıllık süreçte nerede durduklarını görebilmek için aynı analizi tekrarlayarak aynı kümeleri yeniden tanımladık.

Bu gösterimde 9 hayat tarzı kümesinin kısa tanımlarıyla birlikte günlerini nasıl geçirdiklerini inceleme imkanı buluyoruz.    
1- Endişeli Modernler 2- Mazbut Modernler 3- Muhafazakar Modernler 4- Uzaktakiler 5- Ortadakiler 6- Mahallenin Gençleri 7- Dini Muhafazakarlar 8- Kırsal Gelenekselciler 9- Hayata Tutunanlar


Veri görselleştirme ve uygulama: Verimuch Veri Görselleştirme

KONDA İnteraktif