Terimler Sözlüğü

KONDA raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem raporlarımızı eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer almaktadır.

Alevi Müslüman Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi
Alt Orta Sınıf Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama otomobili olmayan kesim
Alt Sınıf Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim
Arap Kendi etnik kökenini Arap olarak tanımlayan kişi
Ateist Dini inancı olmayan biri
Başörtülü Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü belirten kişi
Çarşaf Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten kişi
Dindar Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri
Dindar Muhafazakâr Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi
Geleneksel Muhafazakâr Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi
İnançlı İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri
İnançsız Dinin gereklerine pek inanmayan biri
Kent Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Kır Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Kürt Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi
Metropol Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Modern Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi
Örtünmeyenler Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi
Sofu Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri
Sünni Müslüman Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan kişi
Türbanlı Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten kişi
Türk Kendi etnik kökenini Türk olarak tanımlayan kişi
Üst Sınıf Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim
Yeni Orta Sınıf Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve otomobili olan kesim
Zaza Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi

Çoklu Ilişkisel-lik/Mütekabiliyet Analizi (ÇMA) (Multiple Correspond-ence Analysis)

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine uygulanması ihtiyacına karşılık verir.

Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangi-sinde sayarsınız?
Modern
Geleneksel
Muhafazakar
Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir?
Sünni Müslüman
Alevi Müslüman
Diğer
Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri)
Kır
Kent
Metropol
Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?
Türk
Kürt
Zaza
Arap
Diğer
Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz?
Dini inancı olmayan biri
Dinin gereklerine pek inanmayan biri
İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri
Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri
Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri
Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahip-liği kullanılarak hesaplanıyor)
Alt Sınıf
Alt orta sınıf
Yeni orta sınıf
Üst sınıf
Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz?
Örtünmüyor
Başörtüsü
Türban
Çarşaf
Bekâr erkek