10 Yılda Ne Değişti?

Cool

10 Yılda Ne Değişti?

2008-2018İlkini 2008’de, ikincisini 2015’te gerçekleştirdiğimiz Hayat Tarzları araştırmamızı 2018’de tekrarladık. Toplumun gündelik pratiklerine ve değerlerine daha yakından bakabilmeyi, farklı hayat tarzlarına sahip toplumsal kümelerin nasıl yaşadıklarını anlamayı ve toplumda son 10 yılda değişen veya değişmeyen trendleri yakalamayı amaçladığımız bu araştırmamız için Nisan 2018’de Türkiye 5793 kişi ile hanelerinde yüz yüze görüştük.

Bu gösterimde 2008 ve 2018 araştırma verilerini karşılaştırarak toplumu tarif eden farklı göstergelerin son 10 yılda nasıl değiştiğini tespit edebiliyoruz. Toplumun hangi konularda nasıl aşama kaydettiğini incelemek için faydalı bir kaynak olmasını umuyoruz.

Yerleşim


Yerleşim YeriTürkiye toplumu artık çok daha fazla büyükşehirlerde yaşıyor.


Oturulan Ev


Cool

Türkiye aynı zamanda hızla apartmanlaşıyor.


Ev Sahipliği


Cool

Onca yeni apartmana rağmen ev sahipliği artmamış, hatta azalmış.


Hanedeki Kişi Sayısı


Cool

Apartmanlarla beraber az nüfuslu haneler de artıyor.

Eğitim


Eğitim


Okullu insan oranı artıyor, fakat hâlâ yüzde 6 okuryazar değil.


Annelerin Eğitimi


Cool

Hâlâ annelerin üçte birinin okuma yazması yok.


Babaların Eğitimi


Cool

Babalar annelere göre daha eğitimli ama hâlâ altıda birinin okuma yazması yok.

Hayat


Hayat Tarzları


Kendine Modern veya Dindar Muhafazakar diyenler azalmış, ortada duran Geleneksel Muhafazakarlar artmış.


Mutluluk


Cool

Genel hayat şartları bakımından kendini mutlu hissedenler azalmış.

Evlilik


Ortalama Yaş


Türkiye yaşlanıyor! İnsanlar artık daha geç evleniyor.


Medeni Durum


Cool

Toplum yaşlansa da bekarların oranı artmış.


Nasıl Evlendiler?


Cool

Karşılıklı anlaşarak evlenme gençlerde artıyor fakat, görücü usulüyle evlenenler hâlâ çoğunlukta.

Dindarlık


Dindarlık


Dindarlık yapısı değişmiyor; ancak, inançsızlar daha görünür olmaya başlamış.


İbadet


Cool

Dindarlık pek değişmese de ibadet azalmış.


Örtünme


Cool

Örtünen kadınların oranı çok değişmiyor; ancak, örtüye "türban" deme oranı düşüyor.

Cinsiyet Rolleri


Dış Görünüş


Kadınların dış görünüşü değişiyor. Estetik müdahale de son 3 yılda çok daha kabul görür olmuş.


Erkeklerin Rolü


Cool

Yemek yapmada görev paylaşımı daha dengeli hale gelme yolunda.


Kadına Bakış


Cool

Toplumun kadınlara bakışında gelişme var.

Çalışma ve Geçim


Çalışanlar


Eğitim artarken daha nitelikli çalışan sayısı da artmış. Diğer yandan çiftçiler de yok oluyor.


Çalışmayanlar


Cool

Ev kadınları azalmış ama halen toplumun dörtte birinden fazlalar.


Çalışıyor/Çalışmıyor


Cool

Toplumda onca demografik harekete rağmen çalışmayanların oranı değişmemiş.


Hanede Kaç Kişi Çalışıyor?


Cool

Emeklilerin ve öğrencilerin artışıyla kimsenin çalışmadığı haneler artıyor.


Ortalama Gelir


Cool

Gelirler sayısal olarak artmış. Ancak, enflasyona karşı çok kazanamamış.


Enflasyona Göre Ortalama Gelir


Cool

Gelirler sayısal olarak artmış. Ancak, enflasyona karşı çok kazanamamış.

Algılar


Beklentiler


Toplum 10 yıl öncesine göre daha ümitli.


Farklılıklara Saygı


Cool

Bir arada yaşama talebi artıyor. Fakat hâlâ yarıdan fazlası ayrımcılık yaparım diyor.


Otoriterlik


Cool

Bir darbe girişimi tecrübesi darbeye bakışı ciddi şekilde değiştirmiş.

Tüketim


Gıda Alışverişi


Hızlı kentleşmeye rağmen semt pazarlarından vazgeçmemişiz, gıdayı internetten almaya alışmamışız.


Bankacılık


Cool

Bankacılık şubelerden internete kayıyor.


Sahiplikler


Cool

Artık hanelerin dörtte üçünde bulaşık makinesi var.

Eğlence


Yeme - İçme


Dışarıda yemek yeme pratiği kentleşmeye rağmen azalmış.


Alkol - Sigara


Cool

Kampanyalar, vergiler, değişen yönetmelikler… Ancak alışkanlıklar değişmiyor.


Tatil


Cool

Gerçek anlamda tatil yapan üçte bir bile değil.

Haber


Haber Takibi


İnternetle birlikte haber takibi kitle iletişim araçlarından uzaklaşıyor.


Sosyal Medya


Cool

Türkiye'deki en büyük sosyal değişim sosyal medyada.


Müzik Tercihleri


Cool

Kentleşmenin de etkisiyle türkü azalıyor, pop artıyor. Ancak, fantezi müziği dinleyenlerin oranı değişmiyor.

KONDA Hayat Tarzı Araştırması ve KONDA Veri Ambarı’nda bu gösterimdekinin çok daha ötesinde toplumsal bulgular yer almaktadır. İhtiyaca özel veri madenciliği raporları için bizimle irtibata geçebilirsiniz.interaktif.konda.com.tr

E-posta: [email protected]

Tel: 90 (212) 2751766Uygulama: Verimuch