Konda Barometresi Dijital Yönetici Özeti
Temmuz’23

Aşağıda inceleyebileceğiniz KONDA Temmuz’23 Barometresi Raporu’nun İnteraktif Yönetici Özeti 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiş saha çalışmasının verilerine ve 2022’den beri yapılmış 12 Barometre araştırmasının bulgularına dayanmaktadır. 30 ilin 176 mahalle ve köyünde 3317 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiş bu ayın saha çalışması Türkiye’nin 15 yaş üstü yetişkin nüfusunun siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır.

Çocukluk Deneyimleri

Toplumun yüzde 47’si çocukken kendisiyle ilgili karar alınırken fikrinin sorulmadığını söylüyor.

Toplumda her 100 kişiden 47’si çocukken kendisiyle ilgili fikir alınırken fikrinin sorulmadığını söylerken bu oran, yaşın yükselmesiyle beraber artıyor. Metropolleşme, dindarlık ile ilişkinin zayıflaması ve refah düzeyinin artmasıyla çocukken fikrinin sorulduğunu söyleyenlerin oranı artıyor.

Toplumun yüzde 30’u “çocukken isteklerimin çoğu yerine getirilmezdi” diyor.

Toplumun yüzde 30’u çocukken isteklerinin çoğunun yerine getirilmediğini söylerken, getirildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 43 oluyor. Çocukken isteklerinin yerine getirilmediğini söyleyenlerin oranı köyde büyüyenlerde yüzde 40’a kadar yükselirken, metropolleşmeyle bu oran düşüyor.

Her 100 kişiden 18’i çocukluğunda ailesinin affedici olmadığını söylüyor.

Görüştüğümüz her 100 kişiden 18’i çocukluğunda ailesinin affedici olmadığını söylerken bu oran da yaşın yükselmesiyle birlikte artıyor. Yine metropolleşmeyle birlikte ailesinin affedici olduğunu söyleyenlerin oranı artıyor.

Çocukken benimle ilgili kararlar alınırken fikrim sorulurdu.

Çocukluğumda isteklerimin çoğu yerine getirilmezdi.

Çocukluğumda okul yaşamımdan memnundum.

Çocukluğumda bir hata yaptığımda ailem affediciydi.

Çocukluğum sevgi dolu bir ortamda geçti.

Mutluluk ve Refah Algısı

Çocukluğunda mutlu hissedenlerin oranı, bugün mutlu hissedenlerin oranından fazla.

Türkiye toplumunda çocukken mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 68 olurken bugün mutlu olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 44 oluyor. Yani Türkiye genelinde, çocukluğunda bugün olduğundan daha mutlu olanların oranı daha fazla. Türkiye toplumunun yüzde 35’i ise bugünkü mutluluğu için “Ne mutlu ne mutsuz” yanıtını veriyor.

Refah algısı, mutluluk algısı kadar değişmemiş.

Çocukluğunda kendisini zengin olarak tanımlayanların oranı yüzde 4, ortanın üstüne dahil olanlar yüzde 44, ortanın altına dahil olanlar yüzde 39, yoksul gruba dahil olanlarsa yüzde 13. Bugün zengin gruba ve yoksul gruba dahil olanlar 2 puan azalmış, ortanın üstü ve ortanın altı grubuna dahil olanlar 2 puan artmış gözüküyor. Genel olarak refah algısı, mutlulukta olduğu gibi çok değişiklik göstermiyor.

Hatırladığınız kadarıyla ÇOCUKLUĞUNUZDA ailenizin hayat şartları bakımından mutluluk seviyesi neydi?

Mutluluğu 5 kademeli düşünürseniz, genel hayat şartları bakımından kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz?

Eğer ülkemizdeki tüm insanları sahip oldukları gelir ve refah bakımından 4 gruba ayırsaydık, siz ÇOCUKLUĞUNUZDA hangi gruptaydınız?

Eğer ülkemizdeki tüm insanları sahip oldukları gelir ve refah bakımından 4 gruba ayırsaydık, siz hangi grupta olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Sahiplikler

Toplumun yüzde 65’i topa, yüzde 46’sı miskete, yüzde 40’ı bisiklete sahipmiş.

Seçenekler sunarak çocukluklarında hangilerine sahip olduğunu sorduğumuzda toplumun yüzde 65’i topa, yüzde 46’sı miskete, yüzde 40’ı bisiklete, yüzde 34’ü oyuncak bebeğe, yüzde 33’ü topaca, yüzde 15’i bisiklete sahip olduğunu söylüyor. Çocukken kendine ait odası olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 14.

Türkiye’nin yüzde 86’sının çocukken kendine ait bir odası yoktu.

Evde ayrı bir oda cevabını verenlerin oranı yüzde 14. Türkiye’nin çok büyük bir kısmının büyürken odasını paylaşmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu durum Türkiye’yi anlamak açısından diğer seçeneklerden farklı konulara işaret edebiliyor. Genel olarak kadınlar, yaşlı kesimler, kırsal kesimde büyüyenler ve maddi olanakları dar olan kesimlerin daha az oranda kendine ait odası olduğunu görüyoruz.

Çocukken Hangilerine Sahiptiniz?

Şiddete Maruz Kalma Durumu

Toplumun yüzde 31’i çocukken şiddete maruz kaldığını söylüyor.

Kadınların, anne ve baba dışındaki yakınlarıyla büyüyenlerin ve çocukken çalışmaya başlayanların daha fazla şiddete maruz kaldıklarını görüyoruz. 14 yaş ve altında çalışma başlayanlarda şiddete maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 44’e kadar yükseliyor.

Çocukluğunuzda şiddet gördünüz mü?

Moral Endeksi

Seçimin ardından ekonomik kriz beklentisi yükseldi.

Bu ay ekonomik kriz beklentisinin geçen aya göre ivmelenen bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 78’e çıkan kriz beklentisi son 1 yıl içindeki en yüksek seviyesinde. Kriz beklentisi asıl olarak yükselenlerse iktidar bloku seçmenleri oluyor.

Geçen ay geçinebildiniz mi?

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekliyor musunuz?

Siyasi Tercih

Gri alandaki seçmenin oranı yükseliyor.

Görüştüğümüz her 100 kişiden 18’i kararsız olduğunu, 10’u oy kullanmayacağını söylüyor. Seçimin ardından gri alanda konumlanan seçmenin oranının yükseldiğini görüyoruz. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 35,9, MHP yüzde 11,1, CHP yüzde 23,5, İyi Parti yüzde 8 oya ulaşıyor. Diğer partilerin aldıkları oy oranının toplamıysa yüzde 11,3 seviyesinde.

Siyasi Tercih