KONDA İNTERAKTİF
KONDA VERİ AMBARI'NDAN ÜRETİLMİŞTİR

HAKKINDA SÖZLÜK ABONE GİRİŞ

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KONDA raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem raporlarımızı eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer almaktadır.

Alevi Müslüman
Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi
Alt Orta Sınıf
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama otomobili olmayan kesim
Alt Sınıf
Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim
Arap
Kendi etnik kökenini Arap olarak tanımlayan kişi
Ateist
Dini inancı olmayan biri
Başörtülü
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü belirten kişi
Çarşaf
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten kişi
Dindar
Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri
Dindar Muhafazakâr
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi
Geleneksel Muhafazakâr
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi
İnançlı
İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri
İnançsız
Dinin gereklerine pek inanmayan biri
Kent
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Kır
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Kürt
Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi
Metropol
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır)
Modern
Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi
Örtünmeyenler
Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi
Sofu
Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri
Sünni Müslüman
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan kişi
Türbanlı
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten kişi
Türk
Kendi etnik kökenini Türk olarak tanımlayan kişi
Üst Sınıf
Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim
Yeni Orta Sınıf
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve otomobili olan kesim
Zaza
Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi

Çoklu Ilişkisel-lik/Mütekabiliyet Analizi (ÇMA) (Multiple Correspond-ence Analysis)

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine uygulanması ihtiyacına karşılık verir.

Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangi-sinde sayarsınız?
Modern
Geleneksel
Muhafazakar
Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir?
Sünni Müslüman
Alevi Müslüman
Diğer
Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri)
Kır
Kent
Metropol
Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?
Türk
Kürt
Zaza
Arap
Diğer
Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz?
Dini inancı olmayan biri
Dinin gereklerine pek inanmayan biri
İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri
Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri
Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri
Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahip-liği kullanılarak hesaplanıyor)
Alt Sınıf
Alt orta sınıf
Yeni orta sınıf
Üst sınıf
Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz?
Örtünmüyor
Başörtüsü
Türban
Çarşaf
Bekâr erkek